Úvod do CSV Importů Verze: 1.41; 2021-03-24

Stránka je v přípravě. Prozatím by se Vám mohli pro CSV importy hodit číselníky zde.