Úvod do CSV Importů Verze: 1.63; 2021-08-11

Stránka je v přípravě. Prozatím by se Vám mohli pro CSV importy hodit číselníky zde.