Úvod do CSV Importů Verze: 1.60; 2021-07-27

Stránka je v přípravě. Prozatím by se Vám mohli pro CSV importy hodit číselníky zde.