Dokumentace
Úvod do API.
Důležité informace pro práci s API.
Formáty komunikace, produkční a testovací prostředí a autentizace.
API metody
Popis REST API metod a endpointů pro vytváření a editaci zásilek. Tisk štítků, získávání informací o stavech. Příklady requestů a responzí.
Přepravci a číselníky
Značení a specifikace přepravců, přepravních a doplňkových služeb. Terminologie a přehled všech identifikátorů využívaných ve Foxdeli API a při importu CSV.

Víte, že...

API Foxdeli sjednocuje všechny přepravce do jedinného systému?
Stačí Vám jedna integrace a díky číselníkům získáte celou škálu přepravců a jejich přepravních i doplňkových služeb!
Proč integrovat několik systémů, když Vám stačí jen jeden?

Log změn

Změny jsou seřazeny od nejnovějších po nejštarší

2021-03-24

Úprava endpointu pro číselníky

V metodách v4/list došlo ke změně úrovně zanoření dat. V rámci zachování kompatibility s celou API jsme odebrali jednu úroveň zanoření. Příklad: data.agents[] budou nyní přímo v data[], data.deliveryStates.stateCategory[] budou nyní pouze v data.stateCategory[], data.extraServices[] bude pouze v data[].

2021-02-16

Přidání nových metod pro získání číselníků

Foxdeli API bylo obohaceno o nové metody pro automatizované získání číselníků v4/list. Více se o nových metodách dozvíte zde https://apidoc.foxdeli.com/methods#list.

2021-01-28

Deaktivována standardní přeprava pro GEIS

Od 1.2.2021 dochází u přepravce GEIS k zásadní změně. Standardní balíková přepřeprava je ukončena a nově jí přebírá DPD. Přepravní služby GEIS budou od této chvíle omezeny pouze na cargo přepravu.

Starší logy naleznete v této sekci.

Nemáte zaregistrované API?

API přístup můžete založit online bez čekání