Dokumentace
Úvod do API.
Důležité informace pro práci s API.
Formáty komunikace, produkční a testovací prostředí a autentizace.

API metody
Popis REST API metod a endpointů pro vytváření a editaci zásilek. Tisk štítků, získávání informací o stavech. Příklady requestů a responzí.

Přepravci a číselníky
Značení a specifikace přepravců, přepravních a doplňkových služeb. Terminologie a přehled všech identifikátorů využívaných ve Foxdeli API a při importu CSV.

Nejčastější dotazy
Seznam dotazů a odpovědí, na které se zákazníci nejčastějí ptají. Doporučujeme přečíct před samotnou integrací API Foxdeli.

Víte, že...

API Foxdeli sjednocuje všechny přepravce do jedinného systému?
Stačí Vám jedna integrace a díky číselníkům získáte celou škálu přepravců a jejich přepravních i doplňkových služeb!
Proč integrovat několik systémů, když Vám stačí jen jeden?

Log změn

Změny jsou seřazeny od nejnovějších po nejštarší

2021-07-27

Rozšířili jsme API dokumentaci o novou sekci -Nejčastější dotazy-

Jako reakci na vaše podněty jsme začali zpracovávat nejčastější dotazy a postupně je budeme doplňovat do této sekce: https://apidoc.foxdeli.com/faq.

Přidali jsme podporu monitorování zásilek

Naše API bylo rozšířeno o nový endpoint v4/monitored-deliveries, který umožnuje vytvoření tzv. monitorované zásilky pro sledování Track&Trace u balíků exportovaných mimo Foxdeli. Více informací naleznete zde: https://apidoc.foxdeli.com/methods#monitored-deliveries

2021-06-10

Oprava chybných názvů dvou parametrů

V mětodě deliveries/GET jsme opravili dva názvy parametrů notDelivery, notPicketUp na notDelivered a notPickedUp.

Starší logy naleznete v této sekci.

Nemáte zaregistrované API?

OAuth API přístup můžete získat po registraci OAuth klienta.
Nebo si můžete vygenerovat basic token v nastavení Foxdeli.