Dokumentace
Úvod do API.
Důležité informace pro práci s API.
Formáty komunikace, produkční a testovací prostředí a autentizace.
API metody
Popis REST API metod a endpointů pro vytváření a editaci zásilek. Tisk štítků, získávání informací o stavech. Příklady requestů a responzí.
Přepravci a číselníky
Značení a specifikace přepravců, přepravních a doplňkových služeb. Terminologie a přehled všech identifikátorů využívaných ve Foxdeli API a při importu CSV.

Víte, že...

API Foxdeli sjednocuje všechny přepravce do jedinného systému?
Stačí Vám jedna integrace a díky číselníkům získáte celou škálu přepravců a jejich přepravních i doplňkových služeb!
Proč integrovat několik systémů, když Vám stačí jen jeden?

Log změn

Změny jsou seřazeny od nejnovějších po nejštarší

2021-06-10

Oprava chybných názvů dvou parametrů

V mětodě deliveries/GET jsme opravili dva názvy parametrů notDelivery, notPicketUp na notDelivered a notPickedUp.

2021-05-03

Rozříření GET metody o trekovací stránku přepravce

Do metody deliveries/GET jsme přidali atribut agentTrackingUrl, který vrací odkaz na trekovací stránku přepravce s detailem zásilky. Více v popisu metody GET.

2021-04-26

Změna URL adres pro získání OAuth klienta

Po nedávné aktualizaci aplikace Foxdeli došlo ke změně některých URL adres. Týká se to především adresy pro registraci OAuth klienta a nové adresy aplikace. Změna se netýká endpointů pro REST API.

Starší logy naleznete v této sekci.

Nemáte zaregistrované API?

API přístup můžete založit online bez čekání